DIGITAL SIGNAGE & KIOSK

PDFพิมพ์อีเมล

Digital_Signageตอบโจทย์สื่อโฆษณาด้วยเครื่องมือยุคใหม่ ที่มอบความอิสระในการออกแบบ ระบบป้ายโฆษณาอิเลคทรอนิคส์ ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงผู้บริโภค และ ประหยัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Digital Signage คือ นวัตกรรมสื่อป้ายโฆษณาดิจิตัลยุคใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณาแบบเดิมๆ สามารถสื่อสารโต้ตอบ สรรค์สร้างจินตนาการ กระตุ้นโสตสัมผัสของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีภาพและเสียง ณ จุดที่สามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้มากที่สุด นั้นคือ สำนักงาน ร้านค้า และจุดบริการสาธารณะของท่าน

ValuesTouch คือผู้ช่วยในการบริหารจัดการสื่อดิจิตอลยุคใหม่ ที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถออกแบบสื่อข้อมูล ภาพ ทีวี วิดีโอ มัลติมีเดีย และจัดโปรแกรมโฆษณาบนจอภาพทีวี LCD/LED/Plasma, วีดีโอวอลล์, ตู้ทัชสกรีน Kiosk หรือ พีซีแท็บเล็ต ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องทำงานได้เองอย่างอิสระแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเตรียมสื่อภาพและข้อมูลในแต่ละเครื่องไว้ล่วงหน้า หรือถ่ายทอดรายการสดขึ้นจอภาพได้พร้อมกันตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ซอฟแวร์มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบถ้วนและให้คุณภาพวิดีโอที่เหนือชั้นกว่าโดยปรับความคมชัดและสัดส่วนของภาพตามขนาดและความละเอียดแต่ละจอภาพให้อัตโนมัติ สามารถแสดงผลหน้าเว็บไซต์ วิดีโอ Flash Animation รวมต่อเชื่อมอุปกรณ์ รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ต่างๆ สามารถ ใช้งานร่วมกับซอฟแวร์หลากหลาย และเชื่อมการสื่อสารในระยะไกล้ Location based service กับลูกค้าผ่านจอสัมผัสและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งธุรกิจสามารถใช้ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้ตามไอเดียนึกฝันใหม่ๆของนักการตลาด