mPOS เครื่องรูดบัตรไร้สาย รุ่น BP50

PDFพิมพ์อีเมล

K-PowerPay mPOS เครื่องรูดบัตรไร้สาย รุ่น BP50

mPOS หรือ Mobile Point of Sale
อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ให้กลายเป็นจุดชำระเงินได้ทันที โดยลดข้อจำกัดในการซื้อสินค้า/บริการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทำให้เกิดความสะดวกต่อร้านค้าและลูกค้าในเวลาเดียวกัน

K-PowerPay (mPOS) บริการร้านค้ารับบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต K-PowerPay (mPOS) โอกาสทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการง่ายขึ้น เพียงสมัครเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรกับธนาคารกสิกรไทย เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจค้าขายคล่องตัว

จุดเด่น
• พกพาสะดวก ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
• ไม่กำหนดยอดรูดขั้นต่ำต่อเดือน
• รับรายการแบบแบ่งจ่ายรายเดือนได้ (SmatPay)
• ร้านค้าสามารถดูยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ 

รายชื่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่รองรับการใช้งาน K-PowerP@y (mPOS)
ระบบ iOS
- iOS Version 8.0 ขึ้นไป
- เครื่องไม่ Jail Break
รุ่นที่ใช้ได้
iPhone 5, 5c, 5s
iPhone SE
iPhone 6, 6 plus, 6s plus
iPhone 7, 7 plus
iPad ทุกรุ่น ยกเว้น iPad1

ระบบ Android
- Android Version 4.1.2 ขึ้นไป
- เครื่องไม่ Root
** หาก Search App ใน Play Store แล้วไม่พบ แสดงว่ามือถือรุ่นนั้นใช้งาน mPOS ไม่ได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ร้านค้าทั่วไป       - ใบทะเบียนพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วน        -  หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 3 เดือน
บริษัท              -  หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 3 เดือน
-  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
-  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุ 2 ข้อ
• ขอเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต                  
• ขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ (ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
- Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
- งบกระแสเงินสด ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)
- งบกำไร/ขาดทุน และงบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
4. หลักฐานสถานที่ตั้ง
- รูปถ่ายหน้าร้านค้า และภายในร้านค้าอย่างละ 1 รูป
- แผนที่สถานที่ตั้งของร้านค้า
- สัญญาเช่าสถานที่ร้านค้า (ในกรณีเช่าพื้นที่)
ช่องทางการสมัคร
สมัครได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม K-BIZ Contact Center 02-8888822

ข้อมูลลักษณะบริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ ร้านค้ารับบัตรบนสมาร์ทโฟน K-PowerPay (mPOS)  คือ การนำโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน/แท๊บเล็ต ติดกับอุปกรณ์ mPOS เพื่อเชี่อมต่อกับ K-Merchant Application สามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณเครือข่าย 3G หรือ Wi-fi

ในการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องเซ็นลายมือชื่อบนหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ต โดยระบบจะขออนุมัติวงเงิน และแจ้งยืนยันการใช้บัตรผ่าน SMS และส่งสำเนาสลิป ผ่าน e-mail

ร้านค้าสามารถดูรายงานยอดขายและข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://k-merchant.kasikornbank.com โดยธนาคารจะแจ้ง e-mail และ Password ให้ร้านค้าทาง SMS เพื่อ log-in และใช้งานต่อไป

สามารถสมัครและขอใช้บริการร้านค้ารับบัตรบนสมาร์ทโฟน ได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกใบสมัคร/ข้อตกลงการใช้บริการร้านค้ารับบัตรเครดิต พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งระบุความต้องการใช้บริการ K-PowerPay (mPOS)
2. เปิดบัญชีกับธนาคารและฝากเงินเพื่อชำระจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance Fee) 2,500 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ mPOS) โดยฝ่ายปฏิบัติผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกันจะหักบัญชีดังกล่าวเมื่อ ธนาคารอนุมัติเป็นร้านค้ารับบัตร
3. เมื่ออนุมัติแล้ว ธนาคารจึงจะทำการจัดส่งอุปกรณ์ mPOS และคู่มือการใช้งานให้สาขาตามที่ร้านค้าระบุในใบสมัคร พร้อมทั้งส่ง Staff ID, Staff PIN ให้ร้านค้าทาง email รวมทั้ง Activation Code ผ่านทาง SMS เพื่อเปิดใช้บริการ
4. ร้านค้า download Application K-Merchant จาก App Store หรือ Play Store และลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกโดยติดอุปกณ์ mPOS ที่ธนาคารจัดส่งให้เข้ากับมือถือ พร้อมใส่ข้อมูล Staff ID, Staff PIN และ Activation Code
5. ร้านค้าพร้อมรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต

การใช้งานครั้งแรก
ติดอุปกรณ์ mPOS เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (หน้าจอจะโชว์ Reader Serial No. โดยอัตโนมัติ) จากนั้นใส่ Staff ID และ Staff Pin ที่ได้รับจากธนาคารทาง E-mail พร้อมกับใส่ Activation Code ที่ได้รับจากธนาคารทาง SMS และกด “Log in” (เมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัส Staff Pin ใหม่ได้เพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น)

ดาวน์โหลดแอพ K-PowerPay (mPOS)

iOS App Store   Android Google Play

วิธีรูดบัตร
ให้เปิดแอพพลิเคชั่น K-Powerpay เพื่อรับการชำระเงิน โดยกดคำว่า Start Accepting Payment และใส่จำนวนเงินของสินค้าหรือบริการลงไป ในขณะเดียวกันสามารถถ่ายภาพสินค้าหรือบริการเก็บไว้พร้อมทั้งใส่คำบรรยายได้ตามต้องการ จากนั้นจึงเสียบบัตรเพื่อขออนุมัติวงเงิน และให้ลูกค้าเซ็นชื่อเพื่อยืนยันการใช้จ่าย เสร็จแล้วกด “Continue” เมื่อวงเงินถูกอนุมัติเรียบร้อย หน้าจอจะขึ้นให้ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์ เพื่อส่งหลักฐานการใช้บัตรให้กับผู้ถือบัตร

วีดีโอ Present K-PowerPay (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ K-PowerPay (mPOS)

Mobile Point of Sale (mPOS)

คลิกเพื่อดูรูปภาพที่ใหญ่ขึ้น